Kunstzinnige Therapie

Kunstzinnige oefeningen geven nieuwe ervaringen en inzichtenVolwassenen

Zomaar kan het wat minder goed gaan

Privé of op het werk. U slaapt niet meer goed, krijgt last van uw lijf. Misschien bent u zwaarmoedig gestemd, burned out of heeft u behoefte aan meer inzicht in uw levensloop.

Kunstzinnige therapie kan daarbij helpen. Door eerst te doen en te ervaren, is het daarna makkelijker erover te praten. Ervaring met kunstzinnig werken is hiervoor niet nodig.

De therapeut helpt bij het doorleven en verwoorden van uw persoonlijke ervaringen om dichter bij uw eigen beleving te komen. Er worden opdrachten aangeboden die speciaal gericht zijn op u en uw vraag.

Volledig op uw vraag afgestemd

Hoe gaat het in z’n werk? Eerst vindt er een intakegesprek plaats om kennis te maken en tot een duidelijke hulpvraag te komen. De daaropvolgende 2 á 3 sessies staan in het teken van het nader onderzoeken van uw probleem en hulpvraag d.m.v. vrije kunstzinnige opdrachten. Daarna legt de therapeut een volledig op uw vraag afgestemd behandelplan aan u voor. De duur van een therapie verschilt van persoon tot persoon, en is afhankelijk van uw vraag, wensen en mogelijkheden.

Kinderen

Voor kinderen heeft kunstzinnige therapie een absolute meerwaarde

Al vroeg in een mensenleven kunnen er gebeurtenissen en ontwikkelingen plaatsvinden die de verdere levensloop kunnen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan een scheiding, verlies van een dierbare of problemen op school. Maar ook kan er sprake zijn van een autismespectrumstoornis, AD(H)D of een andere problemen zoals een negatief zelfbeeld, faalangst of moeite met concentratie. Juist voor kinderen heeft kunstzinnige therapie een enorme meerwaarde door te kunnen communiceren zonder zware gesprekken te voeren.

Elk kind is uniek en net zo uniek is de behandeling

Veel kinderen zijn niet of moeilijk in staat uiting te geven aan hun gevoelens en gedachten. In de therapie krijgen zij de kans zich d.m.v. creativiteit te uiten. De therapeut is in staat deze beeldentaal te begrijpen en het kind in zijn ‘eigen-aardigheid’ te ontmoeten. Een vooraf opgesteld traject bestaat niet. Elk kind is uniek en net zo uniek is de behandeling.

Opdrachten zijn nauwkeurig afgestemd op het kind

Bij kinderen vindt eerst een overleg met de ouder(s) plaats. Daarna volgt en een intakegesprek waar zowel de ouder(s) als het kind bij aanwezig is. Na de daaropvolgende diagnostische fase wordt het resultaat met de ouder(s) besproken en wordt het doel van de behandeling gezamenlijk vastgesteld.

In het traject dat volgt worden opdrachten aangeboden die nauwkeurig zijn afgestemd op het kind en het gestelde doel.

Praktijkvoorbeelden

Om u een idee te geven wat er in de praktijk gebeurt staan op deze pagina een aantal praktijkvoorbeelden.

Kosteloos oriënterend gesprek

Wilt u weten of kunstzinnige therapie iets voor u of uw kind is, kunt u een kosteloos oriënterend gesprek aanvragen. Telefonisch 06-13927255 of stuur mij een email.