Kinderen

Al vroeg in een mensenleven kunnen er gebeurtenissen en ontwikkelingen plaatsvinden die de verdere levensloop kunnen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan een scheiding, verlies van een dierbare of problemen op school. Maar ook kan er sprake zijn van een autismespectrumstoornis, AD(H)D of een andere problemen zoals een negatief zelfbeeld, faalangst of moeite met concentratie.

Waaraan herkent u dat?

Soms is een kind angstig, verdrietig, onrustig of boos, maar het kan ook stil en somber zijn. Misschien slaapt of eet het slecht, heeft het buikpijn of hoofdpijn. Een kind met concentratieproblemen heeft bijvoorbeeld grote moeite ergens langer dan 2 minuten zijn aandacht bij te houden. Een angstig of depressief kind heeft nauwelijks vertrouwen in zichzelf en ontbreekt het aan moed. Een kind dat te kampen heeft met trauma’s uit het verleden kan ernstige gedragsproblemen vertonen. Kortom het kind zit niet lekker in zijn vel en komt niet tot zijn recht. Emotionele- en gedragsproblemen kunnen de gezonde ontwikkeling in de weg staan.

Hoe werkt de therapie?pastelkrijt, duivel met de drie gouden haren, kunstzinnige therapie, kinderen

Juist in de omgang met kinderen heeft kunstzinnige therapie een enorme meerwaarde door te kunnen communiceren zonder woorden. Veel kinderen zijn niet of moeilijk in staat uiting te geven aan hun gevoelens en gedachten. In de therapie krijgen zij de kans zich d.m.v. creativiteit te uiten. Ik ben in staat deze beeldentaal te begrijpen en het kind in zijn ‘eigen-aardigheid’ te ontmoeten. Ik bied opdrachten aan die nauwkeurig zijn afgestemd op het kind. Opdrachten waaraan het kind zich kan ontwikkelen. Een vooraf opgesteld traject bestaat niet. Elk kind is uniek en net zo uniek is de behandeling.

Vaak wordt er gebruik gemaakt van verhalen. Verhalen zijn zeer geschikt vanwege hun symboliek. Na het dieptepunt volgt altijd een goede afloop. Dit geeft moed en hoop. Soms houdt het ons een spiegel voor en leren we een wijze les. Doordat een verhaal ons niet rechtstreeks confronteert is dit een zeer geschikte werkwijze voor kinderen.

Mijn ervaring is dat kinderen de therapie als fijn en ontspannen ervaren en hun zelfvertrouwen, en daarmee hun zelfbeeld, versterkt.

Kunstzinnige therapie kan helpend zijn bij:Remi alleen op de wereld, nat in nat, kunstzinnige therapie, gevoel, eenzaamheid

• Sociaal-emotionele en/of gedragsproblematiek, zoals:
– Een negatief zelfbeeld
– Faalangst
– Moeite met de concentratie
– Als het kind even niet lekker in zijn vel zit
– Moeite gevoelens te uiten/beheersen
– Perfectionisme

• Ontwikkelingsproblematiek, zoals:
– AD(H)D
– Hechtingsproblematiek
– Autisme spectrum stoornissen
– Verwerking van (traumatische) gebeurtenissen (zoals scheiding, verlies, verhuizing)

• Als ‘diagnostisch’ middel.
Wanneer kinderen tekenen of schilderen maken ze geen afbeelding van iets, maar zij verbeelden hun ontwikkeling. Het beeld dat een kind maakt èn de wijze waarop het dat doet, gunt ons een kijkje in de ziel van het kind. Alhoewel ik niet bevoegd ben een medische diagnose te stellen, ben ik wel geschoold in het analyseren van kunstzinnig werk. Wellicht kunt u dit meer inzicht geven in de ontwikkelingen rondom uw kind, zeker wanneer u het gevoel heeft dat de ontwikkeling bepaalde weerstanden ontmoet.

Naast deze voorbeelden zijn er nog tal van kleinere en grotere problemen waar met kunstzinnige therapie een ingang kan worden gevonden om ermee aan de slag te gaan.
Wilt u weten of kunstzinnige therapie iets voor uw kind is, kunt u een kosteloos oriënterend gesprek aanvragen.

stuur mij een email

 

button 1