Het traject

Volwassenenschilderen, penselen, acryl, verf, therapeut

U kunt op eigen initiatief beginnen met kunstzinnige therapie of u kunt doorverwezen zijn. Eerst vindt er een intakegesprek plaats om kennis te maken en tot een duidelijke hulpvraag te komen. De daaropvolgende 2 á 3 sessies staan in het teken van het nader onderzoeken van uw probleem en hulpvraag d.m.v. vrije kunstzinnige opdrachten. Daarna legt de therapeut een voorlopig behandelplan aan u voor, volledig afgestemd op uw vraag.
De duur van de therapie verschilt van persoon tot persoon, en is afhankelijk van uw vraag, wensen en mogelijkheden. In het intakegesprek zal de therapeut de vermoedelijke duur met u bespreken.
Voor een goede werking van de kunstzinnige therapie hoeft u zelf geen verstand van kunst te hebben en is ervaring in het kunstzinnig werken niet noodzakelijk. De therapeut verzorgt gerichte oefeningen, welke speciaal op u en uw vraag zijn afgestemd. Een mooi resultaat wordt niet van u verwacht, wel een daadwerkelijke inzet.

 

Kinderen

Eerst vindt er een (telefonisch) gesprek plaats tussen de ouders en de therapeut waarin het probleem en de hulpvraag besproken wordt. Daarna volgt een intakegesprek met het kind en de ouder(s). In dit gesprek maken we op een luchtige manier kennis met elkaar. Het doel van het intakegesprek is het kind te laten wennen aan de ruimte en de therapeut. En daarnaast leert de therapeut het kind kennen dat vrijuit mag spreken over alles wat het bezighoudt.
Na het intakegesprek volgt een diagnostische fase waarin het kind vrij mag werken. De therapeut observeert het werk én de werkwijze van het kind en neemt waar wat nu zo eigen is van dit kind. Werkt het bijvoorbeeld groots of juist heel klein? Gedetailleerd of abstract? Werkt het vanuit een impuls of bedachtzaam? Is het werk geordend of chaotisch? Dit alles zegt namelijk veel over het wezen van het kind.
Alle informatie uit het telefoongesprek, het intakegesprek en de diagnostische fase wordt gebundeld en met de ouder(s) besproken. Nu wordt het doel vastgesteld waaraan de komende tijd gewerkt zal worden en de mogelijke duur van de behandeling.
De therapeut biedt opdrachten aan die nauwkeurig zijn afgestemd op het kind. Opdrachten waaraan het kind zich kan ontwikkelen. Een vooraf opgesteld traject bestaat niet. Elk kind is uniek en net zo uniek is de behandeling.